พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่ เกศทะลุซุ้ม No. 23
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
No. 24
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
No. 25
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
No. 26
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
No. 27
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้ม
No. 28
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
No. 29
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
No. 30
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
No. 31
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์เจดีย์ใหญ
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์เจดีย์
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์เจดีย์
พระสมเด็จวัดระฆัง
ฐานแซม
พระสมเด็จวัดระฆัง
ฐานแซม
พระสมเด็จวัดระฆัง
เกศบัวตูม
สมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ปรกโพธิ์
สมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่
สมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่
สมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่ กรุเก่า
สมเด็จบางขุนพรหม
เส้นด้าย กรุเก่า
สมเด็จบางขุนพรหม
เส้นด้าย กรุเก่า
พระสมเด็จบางขุนพรหม
ฐานแซม
สมเด็จบางขุนพรหม
สามเหลี่ยม
สมเด็จจิตรดา พิมพ์ใหญ่
ปี 2508
blogger tracking
 
สมเด็จจิตรดา พิมพเล็ก
ปี 2511
คุณอุดม กวัสสราภรณ์ หรือเซียนดมหรือเสี่ยดม อดีตเซียนพระใหญ่แห่งวงการพระเครื่องเมืองไทย ซึ่งเป็นสหายเก่าของ
คุณสุขธรรม ปานศรี (เฮียกุ่ย) ที่สนิทชิดเชื้่อคบค้ากันมานานกว่า 40 ปี ก่อนจะปิดฉากตำนานเซียนใหญ่
คุณสุขธรรม ปานศรี (เฮียกุ่ย) ได้รับช่วงพระเครื่องจำนวนหนึ่งมาจากเสี่ยดม พร้อมกับภาพประวัติศาสตร์ของวงการพระเครื่อง
ภาพแรกเป็นภาพวัดช้างไห้ ที่ถ่ายไว้ตั้งแต่ก่อนพระอาจารย์ทิมจะมรณภาพหลายปี ส่วนภาพที่สองเป็นภาพหลวงพ่อคูณ
แห่งวัดบ้านไร่ เมื่อ 40 กว่าปีก่อน
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์เจดีย์
(พระใหม่ในวงการ)
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์เจดีย์
(พระใหม่ในวงการ)
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์เจดีย์
(พระใหม่ในวงการ)
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์เจดีย์
(พระใหม่ในวงการ)
พระสมเด็จวัดระฆัง
เกศบัวตูม
(พระใหม่ในวงการ)
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
เกศบัวตูม
(พระใหม่ในวงการ)
พระสมเด็จวัดระฆัง
เกศบัวตูม
(พระใหม่ในวงการ)
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
เกศบัวตูม
(พระใหม่ในวงการ)
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 17
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 17
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 18
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 18
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 19
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่(พระใหม่ในวงการ)
No. 19
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 20
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 20
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 21
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 21
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 22
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 22

 

 

 

สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
องค์ NEW ลุงพุฒ
(พระใหม่ในวงการ)
ด้านหลังสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
องค์ NEW ลุงพุฒ
(พระใหม่ในวงการ)

พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่

(พระใหม่ในวงการ)
No. 1

ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่

(พระใหม่ในวงการ)
No. 1

พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่

(พระใหม่ในวงการ)
No. 2

ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่

(พระใหม่ในวงการ)
No. 2
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 3
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 3
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 4
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 4
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่ สังฆาฎิ
เกศทะลุซุ้ม
(พระใหม่ในวงการ)
No. 5
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่ สังฆาฎิ
เกศทะลุซุ้ม
(พระใหม่ในวงการ) No. 5
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่

(พระใหม่ในวงการ)
No. 6
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่

(พระใหม่ในวงการ)
No. 6
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 7
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 7
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 8
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 8
พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
พระประทาน เกศทะลุซุ้ม
(พระใหม่ในวงการ) No. 9
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
พระประทาน เกศทะลุซุ้ม
(พระใหม่ในวงการ ) No. 9
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้ม
(พระใหม่ในวงการ) No. 10
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้ม
(พระใหม่ในวงการ) No. 10
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 11
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 11
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 12
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 12
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้มพระประทาน
(พระใหม่ในวงการ)No. 13
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้มพระประทาน
(พระใหม่ในวงการ) No. 13
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 14
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 14
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 15
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 15
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 16
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 16