blogger tracking
คุณอุดม กวัสสราภรณ์ หรือเซียนดมหรือเสี่ยดม อดีตเซียนพระใหญ่แห่งวงการพระเครื่องเมืองไทย ซึ่งเป็นสหายเก่าของ
คุณสุขธรรม ปานศรี (เฮียกุ่ย) ที่สนิทชิดเชื้่อคบค้ากันมานานกว่า 40 ปี ก่อนจะปิดฉากตำนานเซียนใหญ่
คุณสุขธรรม ปานศรี (เฮียกุ่ย) ได้รับช่วงพระเครื่องจำนวนหนึ่งมาจากเสี่ยดม พร้อมกับภาพประวัติศาสตร์ของวงการพระเครื่อง
ภาพแรกเป็นภาพวัดช้างไห้ ที่ถ่ายไว้ตั้งแต่ก่อนพระอาจารย์ทิมจะมรณภาพหลายปี ส่วนภาพที่สองเป็นภาพหลวงพ่อคูณ
แห่งวัดบ้านไร่ เมื่อ 40 กว่าปีก่อน

สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
องค์ที่ถูกเก็บเงียบอยู่ในกรุของนักสะสมรุ่นใหญ่
มานานยาวกว่า 50 ปี บัดนี้ได้เผยความงามขององค์พระ
ที่ว่ากันว่าสวยที่สุดเหนือคำบรรยาย องค์เฮียกุ่ย
สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
องค์ที่ถูกเก็บเงียบอยู่ในกรุของนักสะสมรุ่นใหญ่
มานานยาวกว่า 50 ปี บัดนี้ได้เผยความงามขององค์พระ
ที่ว่ากันว่าสวยที่สุดเหนือคำบรรยาย องค์เฮียกุ่ย
สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ)
สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ)
สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ)
ด้านหลัง สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ)
พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) องค์เฮียกุ่ย 2
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ)
องค์เฮียกุ่ย 2

พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
องค์เฮียกุ่ย 1
(พระใหม่ในวงการ)

ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
องค์เฮียกุ่ย 1
(พระใหม่ในวงการ)
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ)
ด้านหลัง พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ)
สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
องค์ NEW ลุงพุฒ
1 (พระใหม่ในวงการ)
ด้านหลังสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
องค์ NEW ลุงพุฒ 1
(พระใหม่ในวงการ)
สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
องค์ NEW ลุงพุฒ 2 (พระใหม่ในวงการ)
ด้านหลังสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
องค์ NEW ลุงพุฒ 2 (พระใหม่ในวงการ)
สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
องค์ NEW ลุงพุฒ 3 (พระใหม่ในวงการ)
ด้านหลังสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
องค์ NEW ลุงพุฒ 3 (พระใหม่ในวงการ)
สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ)
สวยมาก 99 เปอร์เซ็นต์
ด้านหลัง สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ)
สวยมาก 99 เปอร์เซ็นต์
พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ ด้านหลัง พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ ด้านหลัง พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ)
No. 1
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ)
No. 1

พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่

(พระใหม่ในวงการ)
No. 2

ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่

(พระใหม่ในวงการ)
No. 2

พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่

(พระใหม่ในวงการ)
No. 3

ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่

(พระใหม่ในวงการ)
No. 3
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่ สังฆาฎิ
เกศทะลุซุ้ม
(พระใหม่ในวงการ)
No. 4
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่ สังฆาฎิ
เกศทะลุซุ้ม
(พระใหม่ในวงการ) No. 4
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 5
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 5
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 6
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 6
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่

(พระใหม่ในวงการ)
No. 7
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่

(พระใหม่ในวงการ)
No.7
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 8
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 8
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 9
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 9
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้มพระประทาน
(พระใหม่ในวงการ) No. 10
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้มพระประทาน
(พระใหม่ในวงการ) No. 10
พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
พระประทาน เกศทะลุซุ้ม
(พระใหม่ในวงการ)
No. 11
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
พระประทาน เกศทะลุซุ้ม
(พระใหม่ในวงการ )
No. 11
พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
No. 12
พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
No. 12
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 13
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 13
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 14
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 14
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 15
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 15
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 16
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 16
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 17
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 17
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 18
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 18
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ No. 19 ด้านหลัง สมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ No. 19
สมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ No. 20 ด้านหลัง สมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ No. 20
สมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ No. 21 ด้านหลัง สมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ No. 21
สมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ No. 22 ด้านหลัง สมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ No. 22
สมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ No. 23 ด้านหลัง สมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ No. 23
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 24
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 24
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 25
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 25
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 26
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 26
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 27
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 27

พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
ปีกกว้าง (พิเศษ)

ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
ปีกกว้าง (พิเศษ)
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 28
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่(พระใหม่ในวงการ)
No. 28
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 29
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 29
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 30
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 30
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 31
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 31
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ No. 32 ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ No. 32
สมเด็จวัดระฆัง ฐานแซม No. 33 ด้านหลัง สมเด็จวัดระฆัง ฐานแซม No. 33
สมเด็จวัดระฆัง เจดีย์ เกศตุ่ม พิมพ์นิยม สมเด็จวัดระฆัง เจดีย์ เกศตุ่ม พิมพ์นิยม
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์เจดียใหญ่ No. 34
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์เจดียใหญ่ No. 34
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์เจดียใหญ่ No. 35
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์เจดียใหญ่ No. 35
สมเด็จวัดระฆังพิมพ์เจดีย์ (พระใหม่ในวงการ) No. 36
ด้านหลังสมเด็จวัดระฆังพิมพ์เจดีย์ (พระใหม่ในวงการ) No. 36
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์เจดีย์
(พระใหม่ในวงการ) No. 37
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์เจดีย์
(พระใหม่ในวงการ) No. 37
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์เจดีย์
(พระใหม่ในวงการ) No. 38
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์เจดีย์
(พระใหม่ในวงการ) No. 38
พระสมเด็จวัดระฆัง
เกศบัวตูม
(พระใหม่ในวงการ) No. 39
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
เกศบัวตูม
(พระใหม่ในวงการ) No. 39
พระสมเด็จวัดระฆัง
เกศบัวตูม
(พระใหม่ในวงการ) No. 40
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
เกศบัวตูม
(พระใหม่ในวงการ) No. 40
พระสมเด็จวัดระฆัง เกศบัวตูม No. 41 ด้านหลัง พระสมเด็จวัดระฆัง เกศบัวตูม No. 41
สมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ปรกโพธิ์ No. 42 ด้านหลัง สมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ปรกโพธิ์ No. 42
สมเด็จวัดระฆัง ปรกโพธิ์ No. 43
ด้านหลัง สมเด็จวัดระฆัง ปรกโพธิ์  No. 43
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่ เกศทะลุซุ้ม No.44
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่ เกศทะลุซุ้ม No.44
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
No.45
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
No.45
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
No. 46
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
No. 46
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
No. 47
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
No. 47
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
No.48
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
No.48
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้ม
No. 49
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้ม
No. 49
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ (รางวัลที่ 4 สมาคม วันที่ 12 ต.ค. 57) No. 50

พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(รางวัลที่ 4 สมาคม วันที่ 12 ต.ค. 57)No. 50

พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
รางวัลอันดับที่ 4 งานประกวด บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) No. 51
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
รางวัลอันดับที่ 4 งานประกวด บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) No. 51
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
No. 52
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
No. 52
พระสมเด็จวัดระฆัง
ฐานแซม
No. 53
พระสมเด็จวัดระฆัง
ฐานแซม
No. 53
พระสมเด็จวัดระฆัง
ฐานแซม
No.54
พระสมเด็จวัดระฆัง
ฐานแซม
No.54
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์เจดีย์ใหญ
(รางวัลที่ 3 บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) วันที่ 28 ก.ย.. 57) No. 55
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์เจดีย์ใหญ
(รางวัลที่ 3 บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) วันที่ 28 ก.ย.. 57)No. 55
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์เจดีย์
No. 56
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์เจดีย์
No. 56
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์เจดีย์
No.57
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์เจดีย์
No.57
พระสมเด็จวัดระฆัง
เกศบัวตูม
No. 58
พระสมเด็จวัดระฆัง
เกศบัวตูม
No. 58
สมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่
กรุเก่า No. 59
สมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่
กรุเก่า No. 59
สมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่
No. 60
สมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่
No. 60
สมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่ กรุเก่า
No. 61
สมเด็จบางขุนพรหม
พิมพ์ใหญ่ กรุเก่า
No. 61
สมเด็จบางขุนพรหม
เส้นด้าย
No. 62
สมเด็จบางขุนพรหม
เส้นด้าย
No. 62
สมเด็จบางขุนพรหม
เส้นด้าย กรุเก่า
No. 63
สมเด็จบางขุนพรหม
เส้นด้าย กรุเก่า
No. 63
สมเด็จบางขุนพรหม
เส้นด้าย กรุเก่า
No.64
สมเด็จบางขุนพรหม
เส้นด้าย กรุเก่า
No.64
พระสมเด็จบางขุนพรหม
ฐานแซม
No. 65
พระสมเด็จบางขุนพรหม
ฐานแซม
No. 65
สมเด็จวัดระฆัง พิมพฺใหญ่ (รางวัลที่ 4 สมาคม วันที่ 12 ต.ค. 57)
สมเด็จวัดระฆัง พิมพฺใหญ่ (รางวัลที่ 4 สมาคม วันที่ 12 ต.ค. 57)
สมเด็จบางขุนพรม เจดีย์เล็ก NO.66 สมเด็จจิตรดา พิมพ์ใหญ่
ปี 2508
No. 67
 
สมเด็จจิตรดา พิมพ์ใหญ่
ปี 2508
No. 67
สมเด็จจิตรดา พิมพเล็ก
ปี 2511
No. 68
สมเด็จจิตรดา พิมพเล็ก
ปี 2511
No. 68
 

 

 

ประวัติสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)
เชิญชมวีดีโอ