blogger tracking
คุณอุดม กวัสสราภรณ์ หรือเซียนดมหรือเสี่ยดม อดีตเซียนพระใหญ่แห่งวงการพระเครื่องเมืองไทย ซึ่งเป็นสหายเก่าของ
คุณสุขธรรม ปานศรี (เฮียกุ่ย) ที่สนิทชิดเชื้่อคบค้ากันมานานกว่า 40 ปี ก่อนจะปิดฉากตำนานเซียนใหญ่
คุณสุขธรรม ปานศรี (เฮียกุ่ย) ได้รับช่วงพระเครื่องจำนวนหนึ่งมาจากเสี่ยดม พร้อมกับภาพประวัติศาสตร์ของวงการพระเครื่อง
ภาพแรกเป็นภาพวัดช้างไห้ ที่ถ่ายไว้ตั้งแต่ก่อนพระอาจารย์ทิมจะมรณภาพหลายปี ส่วนภาพที่สองเป็นภาพหลวงพ่อคูณ
แห่งวัดบ้านไร่ เมื่อ 40 กว่าปีก่อน

พระสมเด็จเบญจภาคี ทองคำ นับจากเวลาการสร้างพระสมเด็จเกือบสองศตวรรษ ซึ่งอยู่ในตำราพระสมเด็จของอาจารย์ตรียัมปวาย เมื่อ พ.ศ. 2495 นับถึงวันนี้รวมเป็นเวลา 64 ปีมาแล้ว ซึ่งเป็นหนึ่งในไม่เกิน 2 องค์ในตำนาน

พระสมเด้จวัดระฆังองค์พนเก้า ผสมแร่ทองนพเก้าบางสะพาน นับจากเวลาการสร้างพระสมเด็จเกือบสองศตวรรษ ซึ่งอยู่ในตำราพระสมเด็จของอาจารย์ตรียัมปวาย เมื่อ พ.ศ.2495 นับถึงวันนี้รวมเป็นเวลา 64 ปีมาแล้ว

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ ผสมแร่ทองนพเก้าบางสะพาน นับจากเวลาการสร้างพระสมเด็จเกือบสองศตวรรษ ซึ่งอยู่ในตำราพระสมเด็จของอาจารย์ตรียัมปวาย เมื่อ พ.ศ.2495 นับถึงวันนี้รวมเป็นเวลา 64 ปีมาแล้ว

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ ผสมแร่ทองนพเก้าบางสะพาน นับจากเวลาการสร้างพระสมเด็จเกือบสองศตวรรษ ซึ่งอยู่ในตำราพระสมเด็จของอาจารย์ตรียัมปวาย เมื่อ พ.ศ.2495 นับถึงวันนี้รวมเป็นเวลา 64 ปีมาแล้ว

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ ผสมแร่ทองนพเก้าบางสะพาน นับจากเวลาการสร้างพระสมเด็จเกือบสองศตวรรษ ซึ่งอยู่ในตำราพระสมเด็จของอาจารย์ตรียัมปวาย เมื่อ พ.ศ.2495 นับถึงวันนี้รวมเป็นเวลา 64 ปีมาแล้ว

พระสมเด้จวัดระฆังพิมพ์ฐานแซม ผสมแร่ทองนพเก้าบางสะพาน นับจากเวลาการสร้างพระสมเด็จเกือบสองศตวรรษ ซึ่งอยู่ในตำราพระสมเด็จของอาจารย์ตรียัมปวาย เมื่อ พ.ศ.2495 นับถึงวันนี้รวมเป็นเวลา 64 ปีมาแล้ว

พระสมเด้จวัดระฆังพิมพ์ฐานแซม ผสมแร่ทองนพเก้าบางสะพาน นับจากเวลาการสร้างพระสมเด็จเกือบสองศตวรรษ ซึ่งอยู่ในตำราพระสมเด็จของอาจารย์ตรียัมปวาย เมื่อ พ.ศ.2495 นับถึงวันนี้รวมเป็นเวลา 64 ปีมาแล้ว (มีคาบน้ำหมาก)

พระสมเด้จวัดระฆังพิมพ์เกศบัวตูม ผสมแร่ทองนพเก้าบางสะพาน นับจากเวลาการสร้างพระสมเด็จเกือบสองศตวรรษ ซึ่งอยู่ในตำราพระสมเด็จของอาจารย์ตรียัมปวาย เมื่อ พ.ศ.2495 นับถึงวันนี้รวมเป็นเวลา 64 ปีมาแล้ว (มีคาบน้ำหมาก)

สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
องค์ที่ถูกเก็บเงียบอยู่ในกรุของนักสะสมรุ่นใหญ่
มานานยาวกว่า 50 ปี บัดนี้ได้เผยความงามขององค์พระ
ที่ว่ากันว่าสวยที่สุดเหนือคำบรรยาย องค์เฮียกุ่ย
สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
องค์ที่ถูกเก็บเงียบอยู่ในกรุของนักสะสมรุ่นใหญ่
มานานยาวกว่า 50 ปี บัดนี้ได้เผยความงามขององค์พระ
ที่ว่ากันว่าสวยที่สุดเหนือคำบรรยาย องค์เฮียกุ่ย

สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
(องค์ช้างเผือก)

สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
(องค์ช้างเผือก)

พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่ (องค์แสตมป์)
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่ (องค์แสตมป์)

สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
องค์ NEW ลุงพุฒ
1 (พระใหม่ในวงการ)
ด้านหลังสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
องค์ NEW ลุงพุฒ 1
(พระใหม่ในวงการ)

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์เจดีย์ใหญ่

สมเด็จวัดระฆัง พิมพ์เจดีย์
สมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ฐานแซม
สมเด็จวัดระฆัง พิมพ์เกตุบัวตูม
สมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ปรกโพธิ์
สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ)
สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ)
สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ (อกกระบอกใหญ่)
(พระใหม่ในวงการ)
ด้านหลัง สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ (อกกระบอกใหญ่)
(พระใหม่ในวงการ)
สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ (อกกระบอกใหญ่)
(พระใหม่ในวงการ)
ด้านหลัง สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ (อกกระบอกใหญ่)
(พระใหม่ในวงการ)
สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ (อกกระบอกใหญ่)
(พระใหม่ในวงการ)
ด้านหลัง สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ (อกกระบอกใหญ่)
(พระใหม่ในวงการ)
สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ)
ด้านหลัง สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ)

พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
องค์เฮียกุ่ย 1
(พระใหม่ในวงการ)

ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
องค์เฮียกุ่ย 1
(พระใหม่ในวงการ)

พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
องค์เฮียกุ่ย 2
(พระใหม่ในวงการ)

พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
องค์เฮียกุ่ย 2
(พระใหม่ในวงการ)

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่

พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No.0
ด้านหลัง พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No.0
สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ m No.1
สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ m No.1
สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ m No.2
สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ m No.2
สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ m No.3
สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ m No.3
สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ No.4
สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ No.4
สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ (องค์ช้างเผือก) No.5
สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ (องค์ช้างเผือก) No.5
สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
(อกกระบอกใหญ่) No.6
สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
(อกกระบอกใหญ่) No.6
สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
(อกกระบอกใหญ่) No.7
สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
(อกกระบอกใหญ่) No.7
สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ No.8
สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ No.8
สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
(อกกระบอกใหญ่) No.9
สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
(อกกระบอกใหญ่) No.9
สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ)
No.10
ด้านหลังสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ)
No.10
สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
องค์ NEW ลุงพุฒ 2 (พระใหม่ในวงการ)
No.11
ด้านหลังสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
องค์ NEW ลุงพุฒ 2 (พระใหม่ในวงการ)
No.11
สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
องค์ NEW ลุงพุฒ 3 (พระใหม่ในวงการ)
No.12
ด้านหลังสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
องค์ NEW ลุงพุฒ 3 (พระใหม่ในวงการ)
No.12
สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
No.13
ด้านหลังสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
No.13
สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ ปีกกว้าง No.14
ด้านหลัง สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ ปีกกว้าง No.14
สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ ปีกกว้าง No.15
ด้านหลัง สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ ปีกกว้าง No.15
สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ ปีกกว้าง No.16
ด้านหลัง สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ ปีกกว้าง No.16
พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่(อกกระบอกใหญ่) No.17 ด้านหลัง พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่(อกกระบอกใหญ่) No.17
สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ (อกกระบอกใหญ่) No.18
สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ (อกกระบอกใหญ่) No.18
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ m No.19
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ m No.19
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ m No.20
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ m No.20
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ m No.21
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ m No.21
สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ No.22
สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ No.22
สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ No.23
สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ No.23
สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ No.24
สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ No.24
สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ No.25
สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ No.25
พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ No.26 ด้านหลัง พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ No.26


สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ (อกกระบอกใหญ่) No.27
สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ (อกกระบอกใหญ่) No.27


สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ No.28
สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ No.28
พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ)
No. 29
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ)
No. 29

พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่

(พระใหม่ในวงการ)
No. 30

ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่

(พระใหม่ในวงการ)
No. 30

พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่

(พระใหม่ในวงการ)
No. 31

ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่

(พระใหม่ในวงการ)
No. 31
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่ สังฆาฎิ
เกศทะลุซุ้ม
(พระใหม่ในวงการ)
No. 32
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่ สังฆาฎิ
เกศทะลุซุ้ม
(พระใหม่ในวงการ) No. 32
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 33
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 33
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 34
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No.34
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 35
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No.35
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่

(พระใหม่ในวงการ)
No. 36
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่

(พระใหม่ในวงการ)
No.36
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 37
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 37
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 38
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 38
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้มพระประทาน
(พระใหม่ในวงการ) No. 39
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้มพระประทาน
(พระใหม่ในวงการ) No. 39
พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
พระประทาน เกศทะลุซุ้ม
(พระใหม่ในวงการ)
No. 40
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
พระประทาน เกศทะลุซุ้ม
(พระใหม่ในวงการ )
No. 40
พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
No. 41 (รางวัลที่ 4 งานจันทบุรี วันที่ 23 พ.ย. 57)
พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
No. 41(รางวัลที่ 4 งานจันทบุรี วันที่ 23 พ.ย. 57)
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 42
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 42
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 43
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 43
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่ No. 44
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่ No. 44
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 45
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 45
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ No. 46 ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ No.46
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 47
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No.47
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 48
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 48
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่ No. 49
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่No. 49
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ
No. 50
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
No.50
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 51
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 51
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ (อกกระบอกใหญ่) No.52 สมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ (อกกระบอกใหญ่) No.52
สมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ No. 53 ด้านหลัง สมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ No. 53
สมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ No. 54 ด้านหลัง สมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ No. 54
สมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ (อกกระบอกใหญ่) No. 55 สมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ (อกกระบอกใหญ่) No. 55
สมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ No. 56 ด้านหลัง สมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ No. 56
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 57
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 57
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 58
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 58
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 59
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 59
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 60
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 60
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 61
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 61
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No.62
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 62
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No.63
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No.63

พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
ปีกกว้าง No. 64

ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
ปีกกว้าง No. 64
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(อกกระบอกใหญ่) (พระใหม่ในวงการ) No. 65
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่ (อกกระบอกใหญ่) (พระใหม่ในวงการ)
No. 65
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 66
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 66
พระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 67
ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆัง
พิมพ์ใหญ่
(พระใหม่ในวงการ) No. 67

 

 

ประวัติสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)
เชิญชมวีดีโอ


พระทุกองค์จากทางศูนย์เรา เป็นพระสวยแบบเดิม ๆ ทั้งสิ้น