เหรียญครูบาศรีวิชัย ทองคำ ราชาวดี รุ่นแรก ปี 2482

   64233 Views