เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ ทองคำ ลงยา 4 สี ปี 2508 วาระสร้างพิเศษ

   64253 Views