พระพุทธรูปบูชา พิมพ์เล็ก (สุโขทัย) 700-800 ปี

   64222 Views