สมเด็จองค์ทองเฒ่า

   64219 Views

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ ผสมแร่ทองนพเก้าบางสะพาน
นับจากเวลาการสร้างพระสมเด็จเกือบสองศตวรรษ
ซึ่งอยู่ในตำราพระสมเด็จของอาจารย์ตรียัมปวาย
เมื่อ พ.ศ.2495 นับถึงวันนี้รวมเป็นเวลา 64 ปีมาแล้ว