พระพิฆเนศทองคำ (เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ)

   64188 Views
 สร้างสมัยเกาะแกร์กว่า 1,000-1,100 ปี น้ำหนัก 137 บาท