เหรียญรัชกาลที่ 5 เสาวภาผ่องศรี ทองคำ ปี 2456

   64214 Views