เศียรโตรุ่นแรกทองคำลงยา ปี 2500 พร้อมตลับทอง

   350 Views