เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ ทองคำ ปี 2504

   64245 Views