เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ ลงยา 2 สี ปี 2508 หนึ่งเดียวในประเทศไทย

   62 Views