เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงิน ปี 2508

   89 Views