เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงิน ปี 2508

   64223 Views