หลวงปู่ทวดรุ่นเบตง เลข 9 เลขใต้ฐานทองคำ ปี 2505

   516 Views
หลวงปู่ทวดรุ่นเบตง เลข 9
เลขใต้ฐานทองคำ
 ปี 2505
พร้อมตลับทอง
 1 ใน 9 องค์ ของประเทศไทย