เตารีดใหญ่ พิมพ์ A เนื้อทองคำ ปี 2505 . 11

   56 Views
เตารีดใหญ่ พิมพ์ A เนื้อทองคำ
ปี 2505 . 11 "ฉ" 11 ลายเซ็นต์พระองค์เจ้าเฉลิมพล