เตารีดใหญ่ พิมพ์ A เนื้อทองคำ ปี 2505 . 13

   400 Views
เตารีดใหญ่ พิมพ์ A เนื้อทองคำ
ปี 2505 . 13 "ฉ" 13 ลายเซ็นพระองค์เจ้าเฉลิมพล (13 ฉ 13 ลายเซ็นเป็นองค์ประวัติศาสตร์ ของจังหวัดปัตตานี)