เตารีดใหญ่ พิมพ์ A เนื้อทองคำ ปี 2505 . 14

   64236 Views
เตารีดใหญ่ พิมพ์ A เนื้อทองคำ
ปี 2505 . 14 "ฉ" 14 ลายเซ็นต์พระองค์เจ้าเฉลิมพล