เหรียญทองคำรุ่น 3 2 จุดประคตเต็ม ลงยาแดง ปี 2504

   40 Views