เหรียญรุ่น 2ไม้มลาย (ไ) ทองคำ ลายฉลุ 2 หน้า ปี 2502 หนึ่งเดียวในประเทศไทย

   64191 Views
เหรียญรุ่น 2ไม้มลาย (ไ) ทองคำ
ลายฉลุ 2 หน้า ปี 2502
หนึ่งเดียวในประเทศไทย