พุทธซ้อนใหญ่ ทองคำ ลงยา ราชาวดี ปี 2509

   40 Views