เหรียญรุ่น2 ไข่ปลาเล็กทองคำ พุทธย้อยสั้น ปี 2502 พร้อมตลับทอง

   42 Views