เหรียญรุ่น 2 ไม้มลาย (ไ) ทองคำ ปี 2502 พร้อมตลับทอง

   228 Views