เหรียญรุ่น 2 ไข่ปลาใหญ่ บล็อคสายฝน ลงยา ปี 2502 พร้อมตลับทอง

   120 Views