เหรียญรุ่น 2 ไข่ปลาเล็ก ไม้มลาย (ไ) ลงยา ปี 2502 พร้อมตลับทอง

   47 Views