เหรียญพุทธซ้อนเล็ก กะไหล่ทองกรรมการ ปี 2509 พร้อมตลับทอง

   294 Views