เตารีดใหญ่ พิมพ์ A เนื้อนวะ ปี 2505 . 7 "ฉ" 7 ลายเซ็นต์พระองค์เจ้าเฉลิมพล

   64760 Views