กรมหลวงชุมพรที่ระลึกงานพระเมรุที่สนามหลวง วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2466

   64210 Views