พระสมเด็จวัดระฆัง ฐานแซม (อกกระบอกใหญ่ ) No. 146

   132 Views
พระสมเด็จวัดระฆัง ฐานแซม (อกกระบอกใหญ่ ) No. 146
(รางวัลที่ 4 งานร.ร.นายร้อยสามพรานวันที่ 30 พ.ย. 57)