เลื่อนสมณสักทองคำปี 2508

   64192 Views
างวัลงานประกวดที่ศูนย์ราชการเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2560
รางวัลที่ 2