เหรียญรุ่น 2 ไข่ปลาใหญ่ บล็อคสายฝน ลงยา ปี 2502

   184 Views
างวัลงานประกวดที่ศูนย์ราชการเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2560
รางวัลที่ 3