หลวงพ่อไปล่ จอบใหญ่ วัดกําแพง ทองคำ ปี 2478

   64347 Views
างวัลงานประกวดที่ศูนย์ราชการเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2560
รางวัลที่4