ท้าวเวศน์สุวรรณ ทองคำ วัดสุทัศน์ ปี 2495

   306 Views