เหรียญทองคำรุ่น 3 2 จุดประคตเต็ม ลงยา 4 สี ปี 2504 วาระสร้างพิเศษ

   64184 Views