เหรียญรุ่น 2 ไข่ปลาเล็ก ไม้มลาย(ไ) ลงยา ปี 2502 พร้อมตลับทอง

   36 Views