ครุฑเขมร ยุคสมัยบายน อายุ 400 - 500 ปี

   64211 Views