เศียรโตรุ่นแรกเนื้อเงิน ปี 2500 พร้อมตลับทอง

   64413 Views