พระรอดพิมพ์เล็ก ปี 2497 พร้อมตลับทอง

   64262 Views