หลวงปู่ทวดรุ่นเบตง เลข 304 เลขใต้ฐานเปียกทอง ปี 2505 พร้อมตลับทอง

   64294 Views
หลวงปู่ทวดรุ่นเบตง เลข 304
เลขใต้ฐานเปียกทอง
 ปี 2505
พร้อมตลับทอง