เหรียญทองคำลงยารุ่น 3 2 จุดประคตเต็ม ปี 2504 พร้อมตลับทอง

   64246 Views