เหรียญพุทธซ้อนใหญ่ ทองคำ ปี 2509 พร้อมตลับทอง

   42 Views