เหรียญทองคำลงยารุ่น 3 ปี 2504 พร้อมตลับทอง

   64237 Views