เตารีดพิมพ์หน้าโบราณ (หน้าลิง) กะไหล่ทอง ปี 2508

   64384 Views