เตารีดใหญ่ พิมพ์ A เนื้อทองคำ ปี 2505 . 12

   64246 Views
เตารีดใหญ่ พิมพ์ A เนื้อทองคำ
ปี 2505 . 12 "ฉ" 12 ลายเซ็นต์พระองค์เจ้าเฉลิมพล