เหรียญช้างปล้องทองคำลงยาลายฉลุ ปี 2504 หนึ่งเดียวในประเทศไทย

   42 Views
เหรียญช้างปล้องทองคำลงยาลายฉลุ
ปี 2504
 หนึ่งเดียวในประเทศไทย