พุทธซ้อนใหญ่ลงยา ลายธงชาติไทย ปี 2509 หนึ่งเดียวในประเทศไทย พร้อมตลับทอง

   64193 Views