เหรียญทองคำหน้าเลื่อน หลังสถูป ปี 2511 พร้อมตลับทอง

   64306 Views