เหรียญพุทธซ้อนเล็ก ทองคำ ปี 2509 พร้อมตลับทอง

   155 Views